Dnem 1. ledna 2012 nabudou účinnosti novela vyhlášky č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor a novela vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků.

Konečné verze vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor a vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb. budou dne 22. prosince 2011 zaslány redakci Sbírky zákonů k uveřejnění a následně budou jejich znění k dispozici ve Sbírce zákonů (aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) . Aktuální pracovní verze, které byly zaslány na Sbírku zákonů, jsou zveřejněny na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu níže.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor (vložit soubor z přílohy mailu s názvem novela vyhlášky č. 523/2005 Sb.)
Návrh novely vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.