Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 256/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Novela má za cíl vztáhnout použití vybraných ustanovení části druhé hlavy IV. zákona č. 412/2005 Sb. (administrativní bezpečnost), i na nakládání s utajovanými informacemi zpracovávanými v elektronickém systému spisové služby, který je součástí informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi, přičemž tento systém musí splňovat požadavky stanovené národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (s výjimkou těch požadavků, které vylučuje institut certifikace podle zákona č. 412/2005 Sb. a zvláštní povaha působnosti původce). Zákon č. 256/2017 Sb. nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. a jeho novela č. 256/2017 Sb. budou uveřejněny na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu.