Oddělení  kontroly Národního bezpečnostního úřadu přísluší podle § 143 zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") kontrolovat, jak orgány státu, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby dodržují právní předpisy v oblasti ochrany utajovaných informací, tedy Zákon  a prováděcí předpisy.Tyto kontroly probíhaly přirozeně i během roku 2017 a s poznatky, které z nich vyplynuly, se můžete seznámit zde.