Oddělení kontroly Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) přísluší podle § 143 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen Zákon) kontrolovat, jak orgány státu, právnické osoby, podnikající osoby a fyzické osoby dodržují právní předpisy v oblasti ochrany utajovaných informací, tedy Zákon a prováděcí předpisy. Kontrolní činnost samozřejmě probíhala i v roce 2018 a s poznatky, které z ní vyplynuly, se můžete seznámit zde.