Informace k hodnocení skartovacích strojů v souvislosti s vyhláškou č. 13/2022 Sb.

Dne 13. ledna 2022 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška č. 13/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů. Novelou je především měněna kapitola 9 přílohy č. 1, která upravuje (zpřísňuje) rozměry odpadních částic zařízení fyzického ničení nosičů informací a dat (skartovacích strojů) v souladu s mezinárodním standardem ISO/IEC 21964-2:2018. Dále platí od 25. 11. 2020 nařízení NATO (AC/35-D/2002-REV5), kde jsou stanoveny dva rozměry odpadních částic - do 5 mm2 pro skartaci všech stupňů utajení a do 10 mm2 pro skartaci do stupně Důvěrné. Ustanovení řešící velikosti odpadních částic v kapitole 9. přílohy č. 1 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Typy skartovacích strojů budou pro odlišení označovány NNI 1 až NNI 4 (doposud 1 až 4). Typ NNI 1 má velikost odpadních částic do 160 mm2, typ NNI 2 do 30 mm2, typ NNI 3 do 10 mm2 a typ NNI 4 do 5 mm2.

Certifikace nových skartovacích strojů do 31. 12. 2022 bude řešena následujícím způsobem:

-          Pokud jsou rozměry odpadních částic větší něž 160 mm2 – NBÚ vydá certifikát s platností do 31. 12. 2022;

-          Pokud jsou rozměry odpadních částic mezi 5 mm2 a 160 mm2 - NBÚ vydá certifikát s platností dle certifikátu shody a do přílohy se uvede s platnost od 1. 1. 2023 je zařízení typ NNI X (1 až 4 podle velikosti částic).  Dále se uvede, zda lze použít skartovací stroj pro ničení utajovaných informací subjektu cizí moci – omezení ze směrnice NATO.

Uživatel již pořízeného skartovacího stroje v rámci ověření funkčnosti uvede do zápisu o funkční zkoušce, do jakého typu NNI je nově zařízení zařazeno.  Např.: „Skartovací stroj HSM Pure 530 (1,9 x 15 mm) se od 1. 1. 2023 zařazuje do typu NNI 2.“