V souvislosti s novelou vyhlášky č. 13/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), vydávají držitelé certifikátů NBÚ skartovacích strojů prohlášení, kterým zařazují zařízení do nového typu NNI podle uváděné velikosti odpadních částic. Novela vyhlášky zpřísňuje podmínky pro certifikaci skartovacích strojů a některé stroje nemusí dosáhnout požadovanou velikost, a tím nesplňují hodnoty nově stanovené pro ničení utajovaných informací nebo dat.

Národní bezpečnostní úřad byl již ze strany uživatelů technických prostředků upozorněn, že některé skartovací stroje nesplňují požadovanou velikost odpadních částic papíru nového typu NNI.

Tímto upozorňujeme uživatele skartovacích strojů, aby důkladně provedli funkční zkoušku skartovacích strojů a řádně přeměřili velikost odpadních částic. Pokud by nalezli neshodu mezi uváděným řezem a rozměry odpadních částic nad rámec povolené odchylky, tak kontaktujte Národní bezpečnostní úřad, který zařadí technický prostředek do nižšího NNI typu nebo zahájí řízení o odebrání certifikátu ve spolupráci s akreditovanou zkušební laboratoří, na základě jejíž posudku byl certifikát vydán.

V této souvislosti je uváděna tolerance rozměrů pro nejběžnější druh materiálu, tj. papír a obdobné nosiče, podle tabulky 1 mezinárodní normy ISO/IEC 21964-2:2018: 

-       pro typ NNI 1 může 10 % materiálu překročit specifikovanou velikost částic (160 mm2), ale nesmí být větší než 480 mm2;

-       pro typ NNI 2 může 10 % materiálu překročit specifikovanou velikost částic (30 mm2), ale nesmí být větší než 90 mm2;

-       pro typ NNI 3 může 10 % materiálu překročit specifikovanou velikost částic (10 mm2), ale nesmí být větší než 30 mm2;

-       pro typ NNI 4 nemůže překročit specifikovanou velikost částic (5 mm2).