Vláda České republiky ve čtvrtek 2. ledna 2014 schválila Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Tento návrh zákona připravil a předložil Národní bezpečnostní úřad. Návrh zákona bude předložen k dalšímu  legislativnímu projednávání v Parlamentu České republiky. Aktuální návrh zákona včetně důvodové zprávy můžete stáhnout zde.