Národní bezpečnostní úřad ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vypracoval návrh vyhlášky o stanovení významných informačních systémů a jejich určujících kritériích k provedení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Návrh vyhlášky stanoví konkrétní významné informační systémy včetně určujících kritérií, jejichž správci budou podléhat povinnostem podle zákona o kybernetické bezpečnosti.

Návrh vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení a byl vložen do elektronické knihovny vlády eKLEP dne 8. října 2014. Znění návrhu je ke stažení zde a odůvodnění je ke stažení zde.

Z oblasti významných informačních systémů jsou přímo vyhláškou vyloučeny informační systémy obcí a informační systémy hlavního města Prahy, pokud jsou používány při výkonu jeho vlastní působnosti.