V případě, že dojde ke změně osob starších 18ti let žijících s fyzickou osobou ve společné domácnosti, ke které může dojít např. v souvislosti se změnou adresy trvalého pobytu, rodinného stavu, dosažení plnoletosti dětí, je povinností fyzické osoby oznámit Úřadu údaje k novým osobám ve společné domácnosti, a to jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství, zaměstnavatele, vztah k fyzické osobě a informaci, zda je osoba ve společné domácnosti členem nadace, sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, případně oznámit, že osoby dříve uváděné  fyzickou osobou s ní již společnou domácnost nesdílí.

Pro příklad uvádíme:

  1. Fyzická osoba v dotazníku uvedla, že je svobodná, a že s nikým starším 18ti let ve společné domácnosti nežije. Následně fyzická osoba oznámí změnu občanského průkazu, rodinného stavu – vdaná a adresy trvalého pobytu. Její povinností je nahlásit i výše uvedené údaje k manželovi/manželce, a to pokud s ní manžel/manželka žije ve společné domácnosti.
  2. Fyzická osoba v dotazníku uvedla, že je svobodná a s nikým starším 18ti let ve společné domácnosti nežije. Následně fyzická osoba oznámí změnu rodinného stavu – vdaná. Její povinností je nahlásit i výše uvedené údaje k manželovi/manželce, a to pokud s ní manžel/manželka žije ve společné domácnosti.
  3. Fyzická osoba v dotazníku uvedla, že je vdaná a žije ve společné domácnosti s dcerou a synem, kteří jsou starší 18ti let. Děti přestanou s fyzickou osobou sdílet společnou domácnost. Povinností fyzické osoby je nahlásit, že dcera a syn již s fyzickou osobou společnou domácnost nesdílí.
  4. Fyzická osoba v dotazníku uvedla, že žije ve společné domácnosti s přítelem/přítelkyní, který je starší 18ti let. Následně dojde k rozchodu, přítel/přítelkyně přestane s fyzickou osobou sdílet společnou domácnost. Povinností fyzické osoby je nahlásit, že přítel/přítelkyně (bývalý/á) již s fyzickou osobou společnou domácnost nesdílí. Pokud by fyzická osoba začala sdílet společnou domácnost s novým přítelem/přítelkyní, je její povinností nahlásit výše uvedené údaje k příteli/přítelkyni.
  5. Fyzická osoba v dotazníku např. v bodě 12.1 Finančně závislé osoby, 25. Nezletilé děti uvedla svoje děti. Následně děti dosáhnou 18ti let a žijí s fyzickou osobou ve společné domácnosti. Její povinností je nahlásit i výše uvedené údaje k dětem.