V rámci své metodické činnosti vytvořil Národní bezpečnostní úřad pomůcku pro vyplňování žádostí o vydání osvědčení nebo dokladu a předkládání podkladových materiálů, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 527/2005 Sb., o personální bezpečnosti. Tato pomůcka by měla umožnit lepší orientaci v dané problematice, především vést k eliminaci nedostatků podávaných žádostí, respektive předejít výzvám k jejich odstranění a rozhodnutím o přerušení řízení ze strany Národního bezpečnostního úřadu. Součástí této pomůcky jsou vzory pro řádné vyplnění dotazníku, komentář k jednotlivým vyplňovaným položkám a výčet dalších podkladových materiálů, jenž je nutné při podání žádosti předložit.

Pomůcka