Od 1.7.2006 nabývá účinnosti zákon č. 310/2006 Sb. o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR, a o změně některých zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), který vymezuje nové citlivé činnosti a tedy i okruhy osob, které jsou povinny být držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti.