Vyjádření Národního bezpečnostního úřadu k § 2 písm. e) bod 12 zákona č. 412/2005 Sb. (dále jen "zákon")

Ustanovení zní:

"12. u právnických osob neuvedených v bodech 6 až 10 statutární orgán; jedná-li podle zvláštního právního předpisu8) jménem těchto jiných právnických osob více osob, které jsou statutárním orgánem, nebo osoba, která statutárním orgánem není, pak je odpovědnou osobou pouze ta z nich, která je jednáním ve věcech upravených tímto zákonem pověřena".

Ustanovení v části před středníkem obsahuje obecné pravidlo, odpovědnou osobou je statutární orgán.

První část za středníkem popisuje situaci, kdy za právnickou osobu jedná podle zvláštního předpisu více osob, přičemž všechny tyto osoby jsou statutárním orgánem.

Druhá část za středníkem popisuje situaci, kdy za právnickou osobu jedná osoba, která statutárním orgánem není.

Pro obě části za středníkem pak platí podmínka, že odpovědnou osobou může být toliko osoba písemně pověřená jednáním ve věcech podle zákona.

Odpovědnou osobu může tedy být:

  1. je-li statutární orgán 1 osoba a není-li dána situace popsaná za středníkem pak tento statutární orgán,
  2. je-li statutární orgán 1 osoba a je dána situace dle druhé části za středníkem, pak tento statutární orgán nebo osoba, která není statutárním orgánem, ale splňuje podmínku, že jedná jménem právnické osoby podle zvláštního právního předpisu a je písemně pověřena jednáním ve věcech podle zákona,
  3. jestliže není situace podle bodu 1 ani 2 přicházejí v úvahu obě možnosti podle části za středníkem a to dle konkrétní situace a dle výběru (rozhodnutí) příslušných orgánů právnické osoby.


Celkové shrnutí

Odpovědnou osobou může tedy být

  1. Statutární orgán – jednotlivec nebo
  2. Osoba, která je členem statutárního orgánu a dle zvláštního právního předpisu za právnickou osobu jedná a je jednáním ve věcech stanovených zákonem písemně pověřena nebo
  3. Osoba, která statutárním orgánem není, ale je oprávněna za právnickou osobu jednat a je ve věcech stanovených zákonem písemně pověřena.