Národní bezpečnostní úřad bude vydávat na základě písemné žádosti opis osvědčení fyzické osoby nebo potvrzení = „certifikát pro Evropskou unii“ pouze k platnému osvědčení vydanému podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

S věcně příslušnými orgány Evropské unie bylo Národním bezpečnostním úřadem dojednáno, že platná osvědčení fyzické osoby vydané podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou zcela dostačující k prokázání oprávnění ke styku s utajovanými informacemi.