Toto prohlášení vydávám v souvislosti s informacemi zveřejněnými dne 30. 7. 2009 v deníku Hospodářské noviny v článku s názvem „NBÚ pomohl Bušinově firmě“.

Případem firmy Exekutive Project Group a.s. se Národní bezpečnostní úřad zabývá. Dnes jsem uložil inspekci ředitele NBÚ prověřit postupy věcně příslušného pracoviště před vydáním osvědčení této firmě, i činnosti při vyhodnocování všech informací důležitých pro platnost již vydaného osvědčení.

Pokud na základě tohoto šetření bude učiněn závěr, že došlo ke konkrétnímu pochybení, budou vyvozena příslušná opatření k nápravě, včetně personálních.

V Praze dne 30.7.2009

Ing. Dušan Navrátil, v.r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu