Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
www: http://www.nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 15. ledna 2010
 
Personální podmínky
Systemizovaný stav: 1 pracovní úvazek
Skutečný stav: 1 pracovní úvazek
 
Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů: 1
Běžné metry celkem: 27,4
Počet evidenčních jednotek: 177
 
Výběr, archivní zpracování a využívání archiválií
Výběr archiválií: probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce. V roce 2019 bylo vydáno 13 skartačních protokolů a v nich povoleno zničení cca 2,7 běžných metrů dokumentů.
Zpracování archiválií: nezpracováno
Využití archiválií: specializovaný archiv navštívili v uplynulém roce tři badatelé. Nebyly zhotoveny fotokopie ani bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovávány rešrže.
 
Stav archiválií
Stav archiválií je dobrý.
 
Konzervace a restaurování archiválií
Specializovaný archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.