Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 6. ledna 2009
 
Personální podmínky
Archiv podle § 62, odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů neuvádí.
 
Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů: 1
Běžné metry: 9,5
Počet evidenčních jednotek: 67
 
Výběr, archivní zpracování a využívání archiválií
Výběr archiválií: probíhá pravodelně ve skartačním řízení z dokumentů původce. V roce 2019 bylo vydáno 38 skartačních protokolů a v nich povoleno zničení cca 5,5 běžných metrů dokumentů.
Zpracování archiválií: nezpracováno
Využití archiválií: bezpečnostní archiv nenavštívil v uplynulém roce žádný badatel. Nebyly zhotoveny fotokopie ani bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovávány rešerže.
V bezpečnostním archivu se nachází archiválie, které patří do odborné působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Do dne zpracování této výroční zprávy NÚKIB o jejich vydání nepožádal.
 
Stav archiválií
Stav spravovaných archiválií je dobrý.
 
Konzervace a restaurování archiválií
Bezpečnostní archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.