zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Název - Národní bezpečnostní úřad
 2. Důvod a způsob založení
  Důvodem založení Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „Úřad“) byla nutnost zřídit ústřední správní úřad, který bude ve zcela novém systému zajišťovat jednotné provádění ochrany utajovaných skutečností a plnit další konkrétní úkoly stanovené zákonem. Úřad byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pozbyl platnosti k 31.12.2005). Základním východiskem pro činnost Úřadu jsou zásady činnosti ústředních orgánů státní správy stanovené zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní úkoly a oprávnění Úřadu jsou stanoveny v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 3. Organizační struktura – viz. Struktura Úřadu
 4. Kontaktní spojení – viz. Kontakty, E-podatelna, Kde nás najdete
 5. Případné platby lze poukázat - Česká národní banka, č. účtu: 105 881/0710
 6. - 68403569
 7. Dokumenty – viz. Výroční zprávy o činnosti NBÚ
 8. Žádosti o informace – viz. Zákon č. 106/1999 Sb.
 9. Příjem žádostí a další podání - viz. Zákon č. 106/1999 Sb.
 10. Opravné prostředky - viz. Zákon č. 106/1999 Sb.
 11. Popisy postupů- návody pro řešení životních situací – viz. Personální bezpečnost, Průmyslová bezpečnost, Bezpečnostní způsobilost, Opravné prostředky
 12. Nejdůležitější používané předpisy - k nahlédnutí v recepci Úřadu nebo viz. Právní předpisy
 13. Sazebník úhrad za poskytnutí informace – viz. Zákon č. 106/1999 Sb., Sazebník a zásady
 14. Licenční smlouvy - nejsou
 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.