V případě stížnosti na postup Národního bezpečnostního úřadu při vyřizování žádosti o informace se postupuje podle § 16a zákona č.106/1999 Sb.