V roce 2017 bylo Národnímu bezpečnostnímu úřadu podáno 16 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Patnácti žádostem bylo v plném rozsahu vyhověno a požadované informace byly žadatelům poskytnuty. Jedna žádost byla přeposlána na správní úřad, do jehož kompetence poptávaná problematika přešla z Národního bezpečnostního úřadu v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017, a žadatel byl o tomto přeposlání informován. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti tedy nebylo vydáno žádné.

V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence, ani nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.