V roce 2018 bylo Národnímu bezpečnostnímu úřadu podáno 8 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Všem osmi žádostem bylo vyhověno a požadované informace byly žadatelům poskytnuty. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti tedy nebylo vydáno žádné.

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence, ani nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.