V roce 2019 bylo Úřadu podáno 11 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Devíti z nich bylo vyhověno a požadované informace byly žadatelům poskytnuty. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo vydáno jedno, a to v případě, kdy byla žádost nesrozumitelná, žadatel byl vyzván k jejímu upřesnění a v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů svou žádost neupřesnil. Ve zbývajícím případě z celkového počtu 11 podaných žádostí byla žádost odložena, neboť požadované informace se nevztahovaly k působnosti Úřadu (žadateli bylo zároveň doporučeno, na jaký úřad by se měl se svou žádostí obrátit).

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo podáno odvolání.

V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence, ani nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.