Užitečné informace


Ředitel

Ing. Dušan Navrátil

Ing. Dušan Navrátil

Osobní údaje:

 • narozen 1955
 • trvale bytem Brno, přechodně v Praze, ženatý

Vzdělání:

 • 1970 – 1974 – gymnázium v Brně
 • 1974 – 1979 – Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební

Další vzdělání:

 • 1984 – 1986 – postgraduální studium VUT Brno, numerické metody v inženýrské praxi
 • 1987 – 1989 – postgraduální studium VUT Brno, automatizované systémy řízení technologických procesů
 • 1997 – 1998 – Vojenská akademie v Brně, kurz bezpečnostní politiky
 • průběžná odborná rezortní vzdělání

Zvláštní oprávnění:

 • držitel osvědčení pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení "Přísně tajné"

Jazykové schopnosti:

 • angličtina, ruština

Dosavadní praxe:

 • po ukončení základní vojenské služby v roce 1980 působil jako výzkumný pracovník v Projektovém a vývojovém ústavu cihlářské výroby a keramické prefabrikace. Od roku 1991 se zapojil do veřejného života a jako dosavadní nestraník vstoupil do ODA. V letech 1992 – 1993 působil jako vedoucí pracovník ve Správě veřejného majetku města Brna, od roku 1993 se věnoval soukromému podnikání. V roce 1996 soukromé podnikání ukončil, neboť byl za ODA zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; zde pracoval jako člen výboru pro obranu a bezpečnost a dále pracoval jako předseda komise pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství; mj. se podílel na vzniku zákona č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností. Po uplynutí doby poslaneckého mandátu ukončil své členství v politické straně a v letech 1998 – 1999 zastával na nově vzniklém Národním bezpečnostním úřadu funkci náměstka ředitele pro ekonomiku. Od roku 1999 působil v Bezpečnostní informační službě ve funkci náměstka ředitele pro analytiku. Ředitelem Národního bezpečnostního úřadu byl jmenován dne 28. 9. 2006.

Koníčky:

 • historie, kultura

Doplňující údaje:

 • není členem žádné politické strany, ani církve nebo nadace či občanského sdružení.

Vyhledávání

Hlavní menu

webarchiv