Výkon kryptografické ochrany je upraven v § 38 zákona č. 412/2005 Sb. a provádí jej pracovník kryptografické ochrany.

V § 7 vyhlášky č. 432/2011 Sb. jsou stanoveny minimální požadavky na zajištění bezpečnostní správy kryptografické ochrany a dále podrobnosti zajišťování provozu kryptografického prostředku ( § 8 a § 9 vyhlášky č. 432/2011 Sb. )

Provozovat kryptografický prostředek může též pracovník provozní obsluhy kryptografického prostředku. Rozsah provozní obsluhy kryptografického prostředku je uveden v § 40 zákona č. 412/2005 Sb. V § 10 vyhlášky č. 432/2011 Sb. je stanoven způsob zaškolení k provozní obsluze kryptografického prostředku.

Manipulace s kryptografickým materiálem je upravena v § 41 zákona č. 412/2005 Sb. V § 12 až 34 vyhlášky č. 432/2011 Sb. je podrobně stanoven především způsob označování kryptografického materiálu, jeho náležitosti, způsob jeho evidence, ukládání, předávání, přepravy a vyřazování.

Poznámka:
Vyhláška č. 432/2011 Sb. upravuje manipulaci s kryptografickými písemnostmi. Pokud není vyhláškou č. 432/2011 Sb. upraveno jinak, je možno s těmito písemnostmi zacházet podle vyhlášky č. 529/2005 Sb.