• přezkoumává stanovené postupy při rozhodování NBÚ,
  • plní úkoly v oblasti boje proti korupci a při vyřizování stížností