• vykonává funkci Příslušného orgánu PRS (Competent PRS Authority) v souladu s čl.5 Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1104/2011/EU ze dne 25. října 2011
 • provádí implementaci a provoz Public Regulated Service (dále jen „PRS“) v České republice,
 • provádí správu a distribuci přijímačů a šifrovacích modulů PRS,
 • vytváří a spravuje kategorie uživatelů PRS,
 • řeší bezpečnostní incidenty vzniklé při využívání PRS.
 • řídí a kontroluje výrobu, držení a používání přijímačů PRS fyzickými osobami na území České republiky a právnickými osobami se sídlem v České republice,
 • určuje přístupová práva k PRS podle kategorie uživatele,
 • je kontaktním bodem pro trvalé spojení s bezpečnostními a monitorovacími centry PRS,
 • zajišťuje management šifrovacích klíčů,
 • zajišťuje sledování elektromagnetických interferencí zasahujících PRS,
 • sledování všech aspektů ovlivňujících bezpečnost PRS,
 • vypracování a aktualizaci podrobných provozních předpisů umožňujících správné využívání PRS,