• zajišťuje:
  1. přijetí žádostí pro bezpečnostní řízení (žádost o vydání osvědčení fyzické osoby, žádost o vydání dokladu, žádost o vydání osvědčení podnikatele) a jejich kontrolu, případně postupuje podle § 102 zákona,
  2. činnost podatelny,
  3. spisovou službu při provádění bezpečnostního řízení a s tím spojenou administrativní činnost
  4. a v rozsahu stanoveném zákonem vyžaduje potřebné informace od příslušných orgánů státu, právnických osob nebo podnikajících fyzických osob v bezpečnostním řízení za účelem ověření pravdivosti údajů poskytnutých účastníkem bezpečnostního řízení podle §§ 107 a 109 zákona,
  5. a v rozsahu stanoveném zákonem provádí ověření podmínek přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené podle § 6 zákona a následné ověřování plnění podmínek podle § 9 zákona,
  6. tisk osvědčení fyzické osoby, osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, osvědčení podnikatele, dokladu, oznámení o splnění podmínek podle § 6 zákona a rozhodnutí o nevydání těchto veřejných listin nebo o zrušení jejich platnosti,
  7. činnost úložny sekce bezpečnostního řízení,
 • v případech, kdy vede bezpečnostní svazek, rozhoduje o přerušení a o zastavení bezpečnostního řízení podle §§ 112 a 113 zákona,
 • zpracovává a vede evidenci poučení na základě ustanovení § 11 odst. 2 zákona,
 • zakládá, vede, doplňuje, eviduje a vyřazuje bezpečnostní spisy a svazky.