• v oblasti bezpečnosti informačních systémů:
  1. provádí certifikaci informačních systémů nakládajících s utajovanými informacemi,
  2. zpracovává zásady k zajišťování bezpečnosti utajovaných informací v informačních systémech, zajišťuje jejich kompatibilitu s předpisy EU,
  3. zajišťuje plnění úlohy jako orgánu pro certifikaci a akreditaci informačních systémů nakládajících s utajovanými informacemi NATO, EU a jiných mezinárodních organizací.
 • v oblasti ochrany utajovaných informací před únikem kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním (KEV):
  1. provádí certifikaci stínicích komor,
  2. provádí ověřování způsobilosti elektrických a elektronických zařízení a zabezpečených oblastí nebo objektů k ochraně před únikem utajované informace kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním,
  3. zpracovává bezpečnostní standardy pro hodnocení a používání elektrických a elektronických zařízení, zabezpečené oblasti nebo objektu,
  4. plní úkoly Národního střediska pro měření KEV,
 • v oblasti bezpečnosti komunikačních systémů:
  1. schvaluje projekt bezpečnosti komunikačních systémů nakládajících s utajovanými informacemi.
 • v oblasti kryptografické ochrany:
  1. zajišťuje výzkum, vývoj a výrobu národních kryptografických prostředků,
  2. vyvíjí a schvaluje národní šifrové algoritmy a vytváří národní politiku kryptografické ochrany,
  3. metodicky řídí kryptografickou ochranu utajovaných informací,
  4. provádí certifikaci kryptografických prostředků,
  5. provádí certifikaci kryptografických pracovišť,
  6. zpracovává bezpečnostní standardy pro hodnocení a používání kryptografických prostředků,
  7. stanovuje způsob provádění a zjišťování odborné způsobilosti pracovníků kryptografické ochrany utajovaných informací,
  8. zajišťuje činnost Národního střediska komunikační bezpečnosti a Národního střediska pro distribuci kryptografického materiálu.