Zákon č. 181/2014 Sb. ve znění novely č. 205/2017 účinné od 1. 8. 2017
 

 

Aktuální informace týkající se zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), včetně jeho novel, naleznete na stránkách Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Zákon č. 181/2014 Sb. a jeho prováděcí právní předpisy jsou v gesci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.