Bezpečnostní rada státu svým usnesením ze dne 19. října 2021 vzala na vědomí materiál zpracovaný z vlastní iniciativy Národním bezpečnostním úřadem s názvem „Informace Národního bezpečnostního úřadu k zajištění personální bezpečnosti jako druhu ochrany utajovaných informací v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022“.  Hlavním účelem uvedené aktivity bylo shrnout v dané informaci nejdůležitější skutečnosti týkající se tzv. bezpečnostního řízení, jak jsou stanoveny zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zvláštní pozornost je věnována lhůtám, které zákon definuje pro průběh bezpečnostního řízení pro získání osvědčení fyzické osoby umožňující jí přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Důvěrné“ a vyšší, neboť znalost těchto údajů je rozhodující pro včasné podání žádosti o provedení „bezpečnostní prověrky“ fyzické osoby, u níž se předpokládá, že se při výkonu své práce v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022 bude seznamovat s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ a vyšší, a která příslušným osvědčením nedisponuje. Zmíněná informace je pro zájemce ke stažení zde.