Ve Sbírce zákonů byla dne 22. září 2022 publikována vyhláška č. 275/2022 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. Vyhláška č. 275/2022 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023. Text vyhlášky je ke stažení zde.