• podílí se na koordinaci a zpracování koncepce zajišťování bezpečnosti státu v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • koordinuje spolupráci v kybernetické bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni
  • koordinuje spolupráci se školami všech stupňů v oblasti vzdělávání v kybernetické bezpečnosti
  • koordinuje zapojení NCKB do projektů výzkumu a vývoje