Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 148/1998 Sb.“) ukládal organizaci v § 61 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb. během platnosti potvrzení hlásit Úřadu vždy k 1. dubnu a 1. říjnu kalendářního roku všechny změny údajů v bezpečnostním dotazníku organizace.

Ke dni 31.12.2005 skončila platnost zákona č. 148/1998 Sb. a dne 1.1.2006 nabyl účinnosti zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“), který upravuje povinnost podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele (dříve potvrzení organizace) v § 68 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb. oznamovat Úřadu vždy k 1. listopadu kalendářního roku všechny změny údajů uvedených v žádosti podnikatele podle § 96 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 412/2005 Sb.a tyto změny doložit způsobem uvedeným § 96 odst. 2 písm. c) zákona č. 412/2005 Sb..

Ostatní změny po vydání osvědčení podnikatele je podnikatel povinen hlásit podle § 68 písm. c) a podle § 69 odst. 1 písm. c) zákona č. 412/2005 Sb.