Užitečné informace


Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to k 1. srpnu 1998.
V říjnu 2011 ustavila vláda České republiky NBÚ gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast. NBÚ tuto činnost zabezpečuje prostřednictvím Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB), jehož součástí je Vládní CERT (GovCERT.CZ). V srpnu 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a  o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Tento zákon je účinný od 1. ledna 2015.

NBÚ je ústředním správním úřadem pro oblasti:

  • ochrany utajovaných informací,
  • bezpečnostní způsobilosti,
  • kybernetické bezpečnosti.

Ve své činnosti se NBÚ řídí:

  • zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Aktuality

Sídlo:

Na Popelce 2/16, Praha 5
tel.: +420 257 283 111
fax.: +420 257 283 110

Poštovní styk:

Národní bezpečnostní úřad
P.O.BOX 49
150 06 Praha 56

Podatelna NBÚ:

Pondělí a středa: 8:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 12:00

Vyhledávání

Hlavní menu

webarchiv