Tímto Národní bezpečnostní úřad upozorňuje odborná pracoviště (certifikační orgány, laboratoře, zkušebny atd.) na možnost uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění činnosti, která je uvedená v § 46 odst. 15 a § 52 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, § 15 vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, pro technické prostředky dle § 30 odst.1 písm. ............, zákona.

Podrobnosti naleznete v části fyzická bezpečnost - certifikace - smlouvy o zajištění činnosti.