Pro zajištění rychlé komunikace s hromadnými sdělovacími prostředky byla zřízena nová adresa dotazy.media@nbu.cz