Dotaz: Kdo provádí poučení podle § 9 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. odpovědných osob, vůči nimž není subjekt umožňující přístup? Provádí v těchto případech poučení Národní bezpečnostní úřad?

Odpověď: Při odpovědi dotaz je třeba vycházet z ustanovení § 9 odst. 1 (poučení) a § 137 a 138 (povinnosti a oprávnění NBÚ).

Národní bezpečnostní úřad poučování v těchto případech neprovádí, neboť mu není toto oprávnění zákonem svěřeno.

Vzhledem ke znění § 9 odst. 1 kde je uvedeno, že „odpovědná osoba zajistí poučení fyzické osoby“ a skutečnosti, že zákon nespecifikuje jakým způsobem má být toto zajištění poučení provedeno, lze připustit, že odpovědná osoba zajistí své poučení tak, že tuto povinnost přenese na další osobu (nejlépe bezpečnostního ředitele) a ta následně provede poučení odpovědné osoby případně i dalších fyzických osob. Tento postup lze aplikovat zejména v případech, kde nebude možné použít postup podle věty druhé § 9 odst. 1 z důvodů neexistence osoby, která by přístup měla umožnit a zároveň je nutné splnit podmínku poučení do 1.2.2006 dle § 157 odst. 7.

Doplňujeme, že účelem provedení poučení je seznámení fyzické osoby s právy a povinnostmi v oblasti ochrany utajovaných informací a s následky jejich porušení, rozhodující tedy je aby jej prováděla osoba znalá problematiky ochrany utajovaných informací. Skutečnost, že poučení odpovědné osoby provádí jí případně osoba podřízená není v rozporu s právním předpisem.