Dne 6. 11. 2005 bylo úspěšně ukončeno hodnocení následujících operačních systémů:

 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit); SP 1 (hotfixes 899587, 896422, 899588 a 907865)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit a 64-bit versions); SP 1 (hotfixes 899587, 896422, 899588 a 907865)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit a 64-bit versions); SP 1 (hotfixes 899587, 896422, 899588 a 907865)
 • Microsoft Windows XP, Professional; SP 2 (hotfixes 896423, 899587, 899588, 896422, 890859, 873333, 885250, 888302, 885835 a 907865)
 • Microsoft Windows XP, Embedded; SP 2 (hotfixes 896423, 899587, 899588, 896422, 890859, 873333, 885250, 888302, 885835 a 907865)

Toho hodnocení bylo provedeno v souladu s normou ISO/IEC 15408 (Common Criteria, dále jen CC) a hodnocené produkty byly posuzovány pro úroveň EAL 4+ (EAL 4 augmented with ALC_FLR.3).

Certifikační dokumentace (Validation Report a Security Target) hodnocených produktů je dostupná mimo jiné na internetové adrese:
http://www.commoncriteriaportal.org/public/consumer/index.php?menu=4.

Bezpečnostní dokumentace hodnocených produktů, popisující bezpečnostní konfiguraci hodnocených systémů a návody pro jejich bezpečnou správu a užití, je dostupná mimo jiné na internetové adrese:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/windowsserver2003/ccc/default.mspx.

Na základě připojení České republiky k dohodě CCRA (uznávání certifikátů udělených podle CC) je možné tyto produkty používat v informačních systémech podléhajících certifikaci v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Při použití těchto produktů v certifikovaných informačních systémech musí být dodržena bezpečnostní konfigurace hodnocených produktů a musí být splněny závazné požadavky stanovené zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a jeho prováděcími předpisy.

<>Seznam bezpečnostní dokumentace Microsoft Windows 2003 Server a XP Workstation

Certifikační dokumentace dostupná mimo jiné na adrese:
http://www.commoncriteriaportal.org/public/consumer/index.php?menu=4:

 • Common Criteria Evaluation and Validation Scheme, Validation Report, Microsoft Windows 2003 Server and XP Workstation, Report Number: CCEVS-VR-05-0131, Dated: November 6, 2005, Version: 1.1
 • Microsoft Windows 2003/XP Security Target, Version 1.0, 28 September 2005

Bezpečnostní dokumentace dostupná mimo jiné na adrese:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/windowsserver2003/ccc/default.mspx:

 • Windows Server 2003 Security Configuration Guide, Version 1.0, September 22, 2005
 • Windows Server 2003 Evaluated Configuration Administrator's Guide, Version 1.0, September 21, 2005
 • Windows Server 2003 Certificate Server Security Configuration Guide, Version 1.0, September 22, 2005
 • Windows Server 2003 Certificate Server Evaluated Configuration Administrator's Guide, Version 1.0, September 16, 2005
 • Windows Server 2003 Certificate Server Evaluated Configuration User's Guide, Version 1.0, August 19, 2005
 • Windows XP Professional Security Configuration Guide, Version 1.0, September 22, 2005
 • Windows XP Professional Evaluated Configuration Administrator's Guide, Version 1.0, September 21, 2005
 • Windows XP Professional Evaluated Configuration User's Guide, Version 1.0, September 8, 2005
 • Evaluation Technical Report For the Windows 2003/XP Product, Part 1 (Non-Proprietary), Version 3.0, October 19, 2005
 • Evaluation Technical Report For the Windows 2003/XP Product, Part 2, Version 5.0, October 21, 2005
 • ADV Supplement to the Evaluation Technical Report For the Windows 2003/XP Product, Part 2 (Proprietary), Version 1.0, September 30, 2005
 • Evaluation Technical Report for Microsoft Windows Server 2003 Certificate Server, Part 1 (Non-Proprietary), Version 1.0, 15 November 2005
 • Evaluation Technical Report for Microsoft Windows Server 2003 Certificate Server, Part 2, Version 1.0, 15 November 2005
 • Windows Server 2003 Security Guide, Version 2.0, Published: December 2005
 • Solutions for Security and Compliance, Windows XP Security Guide, Version 2.1, Published: October 2005