S účinností od 1.1. 2006 se zrušují Bezpečnostní standardy NBÚ objektové (fyzické) bezpečnosti ze dne 4. dubna 2000, ve znění změny ze dne 21. března 2001 a změny ze dne 9. srpna 2005, vydané podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. o) zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.