Změna v organizační struktuře Národního bezpečnostního úřadu

Usnesením vlády České republiky č. 1251 ze dne 10. prosince 2003 vzala vláda na vědomí odejmutí souhlasu Národního bezpečnostního úřadu Ministerstvu obrany k provádění bezpečnostních prověrek II. stupně u navrhovanýcu osob, které jsou v pracovním poměru k Ministerstvu obrany nebo k ozbrojeným silám České republiky nebo které vykonávají vojenskou činnou službu nebo jsou studenty vojenských škol.

Od 1.ledna 2004 provádí bezpečnostní prověrky uvedených navrhovaných osob Národní bezpečnostní úřad. K tomuto řešení se přistoupilo po vzájemné dohodě mezi Národním bezpečnostním úřadem a Ministerstvem obrany v zájmu zabezpečit co nejjednodušší systém provádění bezpečnostních prověrek a ve snaze vytvořit podmínky pro plynuly přechod k nové právní úpravě.