Toto prohlášení vydávám v souvislosti s množícími se dotazy médií, které nyní směřují ke konkrétním osobám v souvislosti s provedením jejich bezpečnostních prověrek.

Národní bezpečnostní úřad vyhodnocuje a ověřuje všechny údaje poskytnuté prověřovanou osobou, včetně kontaktů s bezpečnostními složkami bývalé ČSSR. Toto provádí samozřejmě i u osob, které před rokem 1990 vykonávaly činnosti a zastávaly významné funkce ve vrcholných orgánech a institucích a které již z tohoto titulu nebo postavení mohly přicházet i do kontaktů s bezpečnostními složkami bývalé ČSSR. Tyto poskytnuté informace hodnotí a porovnává s archivními a dalšími materiály, shromážděnými v průběhu bezpečnostní prověrky, a to z hlediska jejich obsahu, důvěryhodnosti i pravdivosti.

U držitelů platného osvědčení, u kterých NBÚ zjistí nové skutečnosti, svědčící o bezpečnostních rizicích (majících původ jak v minulosti tak i v současné době), činí všechny nezbytné kroky, aby zjistil skutečný stav věci. V případě zjištění bezpečnostních rizik pak rozhodne o zrušení platnosti osvědčení.

Informace týkající se bezpečnostních prověrek konkrétních osob není NBÚ oprávněn veřejně sdělovat. Zákon č. 412/2005 Sb. umožňuje využívat údaje z bezpečnostního svazku pouze pro potřeby plnění úkolů podle tohoto zákona. Jejich poskytnutím za jiným účelem a jiným osobám by tak NBÚ sám porušoval zákon.

V případě pochybností, zda bylo určité bezpečnostní řízení provedeno v souladu se zákonem, je zde možnost obrátit se s podnětem na zvláštní kontrolní orgán Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zřízený ke kontrole činnosti NBÚ. Tomuto orgánu jsem povinen na základě jeho žádosti předložit zprávu o jednotlivém bezpečnostních řízeních konkrétní osoby.