NBÚ při své činnosti postupuje podle platných zákonů České republiky. Hodnocení těchto zákonů a jejich úprava nejsou v kompetenci úřadu, z tohoto důvodu se NBÚ k dnes zveřejněným závěrům Růžového pantera nemůže nijak vyjádřit. Přezkoumávání prověrek bezpečnostní úřad žádným způsobem nebagatelizuje, postupuje opět v souladu s platnými předpisy.

NBÚ průběžně vyhodnocuje všechny dostupné informace a v souladu se zákony činí nezbytná opatření. Jestliže by došel k závěru, že existuje důvodná pochybnost o tom, že držitel osvědčení nebo dokladu i nadále splňuje podmínky pro jejich vydání, zahájí řízení o zrušení jejich platnosti.