Ohrazuji se proti tvrzení redaktora MF DNES pana Jaroslava Kmenty zveřejněném dne 11.12.2009 v deníku MF DNES v článku nazvaném „Proč se estébák mohl „přetavit“ na Bonda 007?“. Skutečnosti, které pan redaktor uvedl v části „4. Chyba prověrek NBÚ“, jsou naprosto nepravdivé. Nepravdivý je jak samotný titulek „Chyba prověrek NBÚ“, tak i tvrzení, že „každý důstojník tajné služby musí mít bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu“.

Bezpečnostní prověrku svých příslušníků, zaměstnanců i uchazečů o přijetí ke zpravodajské službě, provádějí a o jejím výsledku rozhodují samy zpravodajské služby, nikoliv Národní bezpečnostní úřad. Tento princip platil jak v době účinnosti zákona č. 148/1998 Sb., tak i v současné době při účinnosti zákona č. 412/2005 Sb. Národní bezpečnostní úřad nemá na tento proces bezpečnostní prověrky, ani na konečné rozhodnutí žádný vliv. Závěr redaktora Kmenty ve znění „Výklad takových prověrek je však všelijaký a záleží třeba i na známostech, které člověk má“ musím proto zcela odmítnout a nazvat ho čirou fabulací.

Zdůrazňuji, že Národní bezpečnostní úřad v rámci bezpečnostních prověrek, které provádí, velmi důsledně prověřuje všechny skutečnosti, které by mohly nasvědčovat tomu, že prověřovaná osoba se podílela na potlačování lidských práv a svobod nebo že tuto činnost „jen“ podporovala. Konstatování existence tohoto bezpečnostního rizika je jedním z nejčastějších důvodů rozhodnutí o nevydání osvědčení pro přístup k utajovaným informacím.

Ing. Dušan Navrátil, v.r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu