V reakci na neúplné informace o délce bezpečnostního řízení prováděného Národním bezpečnostním úřadem, které zveřejnila některá média (naposledy LN dne 8.1.2011), podávám následující informaci.

 1. U fyzických osob zákon (z. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů) předpokládá vydání osvědčení do 3 měsíců od zahájení prověrky u stupně Důvěrné, do 9 měsíců u stupně Tajné a do 12 měsíců u stupně Přísně tajné.
 2. Každý případ je ze strany NBÚ posuzován přísně individuálně. Délka trvání bezpečnostního řízení je různá, NBÚ je nijak nezkracuje, ani s jeho ukončením zbytečně neotálí. Délka řízení závisí na míře součinnosti prověřované osoby a součinnosti státních orgánů (včetně zpravodajských služeb), s nimiž NBÚ spolupracuje a z jejichž informací závěr NBÚ vychází.
 3. Obecný trend je takový, že NBÚ uzavírá bezpečnostní řízení ve lhůtách, které plně nevyčerpávají hraniční termíny stanovené zákonem.

  Příklad:
  Délka bezpečnostního řízení pro stupeň Tajné u fyzických osob Statistika za období 1.1.2010 – 31.12.2010
  Limit dle zákonado 9 měsíců
  20% prověrek ukončeno do 2 měsíců
  30% prověrek ukončeno od 2 do 3 měsíců
  18% prověrek ukončeno od 3 do 4 měsíců
  9% prověrek ukončeno od 4 do 5 měsíců
  6% prověrek ukončeno od 5 do 6 měsíců
  5% prověrek ukončeno od 6 do 7 měsíců
  Zbytek prověrek ukončen ve lhůtě nad 7 měsíců.
   
 4. Na základě tohoto dlouhodobého trendu přistoupil NBÚ k návrhu na zkrácení lhůt pro provedení bezpečnostního řízení, který jako součást novely zákona č. 412/2005 Sb. právě prochází legislativním procesem. Pro příklad: lhůta u bezpečnostního řízení fyzických osob se u stupně Tajné zkracuje z 9 měsíců na 6.

V Praze dne 10. ledna 2011

Dušan N a v r á t i l, v.r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu