V souvislosti s informacemi uveřejněnými dne 30.7.2009 v deníku Hospodářské noviny, v článku s názvem „NBÚ pomohl Bušinově firmě“, jsem téhož dne vydal prohlášení. Jeho obsahem byla, kromě jiného, informace o tom, že jsem uložil inspekci ředitele NBÚ celou věc prošetřit a v případě, že došlo ke konkrétním pochybením, budou vyvozena příslušná opatření k nápravě.

Inspekce své šetření ukončila dne 5. 8. 2009. Na základě výsledků tohoto šetření jsem dospěl k závěru, že při provádění bezpečnostního řízení firmy Exekutive Project Group a.s. se konkrétní zaměstnanci NBÚ, včetně vedoucích zaměstnanců věcně příslušného pracoviště, dopustili určitých procesních pochybení. Dne 6. 8. 2009 jsem proto přijal, v souladu se zákoníkem práce, konkrétní personální opatření.

V Praze dne 6. srpna 2009

Ing. Dušan Navrátil, v. r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu