"Policejní exprezident Husák dostal prověrku i přes odpor BIS"

Toto prohlášení vydávám v souvislosti s nepravdivými informacemi zveřejněnými dne 8. 1. 2008 v deníku Právo, v článku s názvem „Policejní exprezident Husák dostal prověrku i přes odpor BIS“, redaktora Jakuba Troníčka.

Přestože Národní bezpečnostní úřad není oprávněn informace o bezpečnostním řízení konkrétní osoby sdělovat jiné osobě nebo subjektu než účastníkovi bezpečnostního řízení, kterým je pouze žadatel o vydání osvědčení fyzické osoby, považuji za nutné se vyjádřit k informacím, které se v uvedeném článku týkají postupu Národního bezpečnostního úřadu při vydávání osvědčení a které jsou zcela nepravdivé.

Při provádění bezpečnostního řízení k vydání osvědčení fyzické osoby získává Národní bezpečnostní úřad nezbytné informace od orgánů státu, včetně zpravodajských služeb. Všechny tyto informace jsou v rámci bezpečnostního řízení využívány s plnou odpovědností a závažností a pečlivě vyhodnocovány zejména z pohledu, zda u prověřované osoby neexistuje bezpečnostní riziko. Informace získané šetřením zpravodajské služby jsou nezastupitelné a velmi významné v celém systému bezpečnostního řízení, při celkovém vyhodnocování mají zásadní roli, a z tohoto důvodu Národní bezpečnostní úřad vždy respektuje její zjištění o výskytu konkrétního bezpečnostního rizika.

Stejně jako v každém jiném případě provádění bezpečnostního řízení, tak i v případě, který je obsahem předmětného článku, jsem připraven výše uvedená tvrzení a celkový postup Národního bezpečnostního úřadu při provádění bezpečnostní prověrky pana Vladislava Husáka dokladovat, v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., kontrolnímu orgánu Poslanecké sněmovny – Stálé komisi pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu.

Nepravdivá tvrzení uvedená v článku deníku Právo panem Jakubem Troníčkem mohou v široké veřejnosti vyvolat ničím neodůvodněnou nedůvěru k postupu při vydávání osvědčení a mohou mít i negativní dopad na hodnocení České republiky v zahraničí.

Ing. Dušan Navrátil v.r.
ředitel Národního bezpečnostního úřadu