Výroční zpráva specializovaného archivu
Národního bezpečnostního úřadu za rok 2017
Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
www: http://www.nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 15. ledna 2010
          Personální podmínky:
          Systemizovaný stav: 1 pracovní úvazek
          Skutečný stav: 1 pracovní úvazek
          Celkové množství uložených archiválií
          Počet fondů: 1
          Běžné metry celkem: 21,63
          Počet evidenčních jednotek: 108
          Výběr, archivní zpracování a využívání archiválií
          Výběr archiválií: probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce.
          V roce 2017 bylo vydáno 10 skartačních protokolů a v nich povoleno zničení cca 4,40 běžných metrů dokumentů.
          Zpracování archiválií: nezpracováno
          Využití archiválií: specializovaný archiv navštívil v uplynulém roce jeden badatel. Nebyly zhotoveny fotokopie ani
          bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovávány rešerše.
          Stav archiválií
          Stav spravovaných archiválií je dobrý.
          Konzervace a restaurování archiválií
          Specializovaný archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.