Výroční zpráva specializovaného archivu
Národního bezpečnostního úřadu za rok 2020
 
Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 15006 Praha
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
www: http://www.nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 15. ledna 2010
 
 
Personální podmínky
Systemizovaný stav: 1 pracovní úvazek
Skutečný stav: 1 pracovní úvazek
 
Celkové mnoižství uložerných archiválií
Počet fondů: 1
Běžné metry celkem: 27,40
Počet evidfenčních jednotek: 186
 
Výběr , archivní zpracování a využívání archiválií
Vývěr archiválií: probíhá pravidelně ve skartační, řízení u dokumentů původce.
V roce 2020 bylo vydáno 8 skartačních protokolů a v nich povoleno zničení cca 3,00 běžných metrů dokumenů.
Zpracování archiválií: nezpracováno
Využití archiválií: specializovaný archiv nenavštívil v uplynulém roce žádný badatel.
Nebyly zhotoveny fotokopie aniu bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovávány rešrže.
 
Stav archiválií
Stav zpracovaných archiválií je dobrý.
 
Konzervace a restaurování archiválií
Specializovaný archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.