Výroční zpráva specializovaného archivu
Národního bezpečnostního úřadu za rok 2022
 
Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
www: http://www.nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 15. ledna 2010
 
Personální podmínky
Systemizovaný stav: 1 pracovní úvazek
Skutečný stav: 1 pracovní úvazek
 
Celkové množství uložených archiválií
Počet fondů: 1
Běžné metry celkem: 32,4
Počet evidenčních jednotek: 211
 
Výběr, archivní zpracování a využívání archiválií
Výběr archiválií: probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce.
V roce 2022 bylo vydáno 21 skartačních protokolů a v nich povoleno zničení cca 10,00
běžných metrů dokumentů.
Zpracování archiválií: nezpracováno
Využití archiválií: specializovaný archiv navštívilo v uplynulém roce 6 badatelů. Nebyly
zhotoveny fotokopie, ani bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovávány rešerže.
 
Stav archiválií
Stav spravovaných archiválií je dobrý.
 
Konzervace a restaurování archiválií
Specializovaný archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu,
archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.