Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5
Telefon: 257283111
E-mail: archiv@nbu.cz
www: http://www.nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 6. ledna 2009

 • Personální podmínky
  Archiv podle § 62, odstavce 3 neuvádí.
   
 • Celkové množství uložených archiválií
  Počet fondů: 1
  Běžné metry celkem: 9,45
  Počet evidenčních jednotek: 84
   
 • Výběr, zpracování a využívání archiválií
  Výběr archiválií: probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce. V roce 2011 bylo vydáno pět skartačních protokolů a v nich povoleno zničení cca 0,9 běžného metru dokumentů. Do evidence Národního archivního dědictví bylo přijato ve skartačním řízení 0,35 běžných metrů archiválií.
  Zpracování archiválií: nezpracováno
  Využití archiválií: bezpečnostní archiv navštívil v uplynulém roce jeden interní badatel. Nebyly zhotoveny fotokopie ani bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovávány rešerše.
   
 • Stav archiválií
  Stav spravovaných archiválií je dobrý.
   
 • Konzervace a restaurování archiválií
  Archiv NBÚ nemá konzervátorskou a restaurátorskou dílnu, archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.