Sídlo archivu: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha
Telefon: 257 283 111
E-mail: archiv@nbu.cz
www: http://www.nbu.cz
Zřizovatel: Národní bezpečnostní úřad
Akreditace: udělena 15. ledna 2010

 • Personální podmínky
  Systemizovaný stav: 1 pracovní úvazek
  Skutečný stav: 1 pracovní úvazek
   
 • Celkové množství uložených archiválií
  Počet fondů: 1
  Běžné metry celkem: 7,84
  Počet evidenčních jednotek: 65
   
 • Výběr, zpracování a využívání archiválií
  Výběr archiválií: probíhá pravidelně ve skartačním řízení z dokumentů původce. V roce 2012 bylo vydáno 9 skartačních protokolů a v nich povoleno zničení cca 5,71 běžných metrů dokumentů. Do evidence Národního archivního dědictví byl přijat ve skartačním řízení 1 běžný metr archiválií.
  Zpracování archiválií: nezpracováno
  Využití archiválií: specializovaný archiv navštívili v uplynulém roce tři interní badatelé. Nebyly zhotoveny fotokopie ani bezpečnostní kopie. Nebyly rovněž zpracovávány rešerše.
   
 • Stav archiválií
  Stav spravovaných archiválií je dobrý.
   
 • Konzervace a restaurování archiválií
  Specializovaný archiv NBÚ nemá konzervátorskou ani restaurátorskou dílnu, archiválie v něm uložené takové zásahy nevyžadují.