Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Národní bezpečnostní úřad
Na Popelce 2/16
150 06 Praha 5

Úřední hodiny podatelny
Pondělí a středa: 8:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Elektronická adresa elektronické podatelny: posta@nbu.gov.cz

ID datové schránky Úřadu: h93aayw

Technické parametry přijímaných e-mailových zpráv

Přípustné formáty dokumentů doručených e-mailem a e-mailových zpráv: html, pdf, doc, xls a rtf, případně další formáty kompatibilní s MS Office 2000 a vyššími nebo Openoffice.org.

Dotazník fyzické osoby/dotazník v elektronické podobě výhradně ve formátu .zfo/.xml.

V případě pochybností vzneste dotaz na naši elektronickou podatelnu, kde Vám naši zaměstnanci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Pokud je e-mailová zpráva delší než 5 stránek tištěného formátu, musí obsahovat průvodní text maximálně v této délce.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronická data

Data jsou přijímána na 3,5" disketách zformátovaných pro systém souborů FAT, USB Flash a na CD.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté e-mailové zprávy

E-mailová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nebude zpracována. Pokud z přijaté e-mailové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého software.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru na datovém nosiči

Datový nosič bude odmítnut a soubory na něm nebudou pracovníkem Úřadu převzaty.

Doručený neúplný nebo poškozený dokument v analogové podobě nebo dokument v digitální podobě, který není podáním nebo podnětem, nebude zpracován.