Žádost o poskytnutí informace Národním bezpečnostním úřadem

Žadatelé o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předkládají své žádosti písemně nebo e-mailem.

  • Písemně: na podatelně Národního bezpečnostního úřadu, v Praze 5, Na Popelce 2/16 nebo poštou na adresu P.O.BOX 49, Praha 56, 150 06
  • E-mailem: na adresu posta@nbu.gov.cz

Případné rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu bude žadateli o informaci zasláno písemně nebo poskytnuto na téže podatelně.